நன்றி!!

தொடர்ந்து வந்து கட்டுரைகளைப் படித்து பின்னூட்டமிடும்- பின்னூட்டமிடாத அனைவருக்கும் நன்றி.

கடமை

நமது வலைப்பூவுக்கு எழுத விரும்புவோர் தங்கள் கட்டுரைகளை "sagamanithan@gmail.com" எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். வரவேற்கிறோம்.. தரம் பார்த்து நிச்சயம் பிரசுரிக்கப்படும்                        நமது வலைப்பூவுக்கு எழுத விரும்புவோர் தங்கள் கட்டுரைகளை "sagamanithan@gmail.com" எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். வரவேற்கிறோம்.. தரம் பார்த்து நிச்சயம் பிரசுரிக்கப்படும்                        நமது வலைப்பூவுக்கு எழுத விரும்புவோர் தங்கள் கட்டுரைகளை "sagamanithan@gmail.com" எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். வரவேற்கிறோம்.. தரம் பார்த்து நிச்சயம் பிரசுரிக்கப்படும்                        நமது வலைப்பூவுக்கு எழுத விரும்புவோர் தங்கள் கட்டுரைகளை "sagamanithan@gmail.com" எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். வரவேற்கிறோம்.. தரம் பார்த்து நிச்சயம் பிரசுரிக்கப்படும்     

Saturday, July 16, 2011

Rasi balan in English

ஆங்கிலத்தில்  ராசிபலன் வழங்குபவர்: சௌ.சார்மிலி சிவபாண்டி
Forecast in English: By Sow.Charmili Sivapandy

Aries(Mesham):  This is a time for your happiness to increase. This is a good time to buy properties and make investments. There may be a little difference of opinion in the family but it shall pass. Take care whilst driving. Praying to Lord Muruga every Tuesday will help with your problems. Take advice from others before doing anything.

Taurus(Rishabam): This is the time to finish the works started a while back. Good tidings from out of town will reach you. Please pay attention to your children. It is a time for adjusting to your spouse’s necessities. The relationship with your siblings will grow stronger. Praying to Lord Perumal on Fridays and Lord Ganesha everyday will bring you prosperity.

Gemini(Mithunam):  This is a period of increased happiness in your family. This is the time for overseas travel or for starting things connected with foreign countries. This is the time for restarting discontinued studies and winning cases with property disputes. Pregnant women are asked to be cautious. Offering prayers to Lord Perumal on Wednesdays and to your ancestors’ everyday will bring prosperity.

Cancer(Kadagam): This is the time for a change. Your inability to make decisions due to emotional turmoil will change. You may take bold actions. Small arguments may arise with your children but it will pass. You may not be recognised for your work at your office. But your work will not go a waste, you will get the due rewards. Praying to Lord Shiva on Mondays will be good tidings.

Leo(Simham): Small difference of opinions with your family members may happen but will soon resolve. There will be an improvement on the educational front. There will be increased affection from your parents. This is a good time for investments and job promotions. There will be good tidings from overseas. Offering prayers to Lord Shiva on Sundays will bring good tidings.

Virgo(Kanni):  You are asked to seek advice in matters in which you are indecisive. Do not while away the 
time in which you will be able to seek answers for problems. The time for a change in emotional distress is nearing. Please avoid difference of opinions with your parents and spouse. Please pay attention to money matters. Please avoid any unnecessary investments.  Offering Prayers to Lord Perumal on Wednesdays and to your ancestors on the new moon day will be prosperity.

Libra(Thulam): This is a time to think before you make a promise to someone. This is a time where the amount of expenditure may scare you. This is a time where you will be recognised for your work at your work place. For those who are unmarried, auspicious news awaits you.  The difference of opinion with your father will soon disappear. Praying to your ancestral deity on Saturdays and goddess Mahalakshmi on Fridays will bring you prosperity.

Scorpio(Vrichigam):  This is a time to think things through before communicating with others. You will be appreciated at your work place.  There will be happy tidings in your family. You will be able take a confident step in any work. Offering Prayers to Amman on Tuesdays will bring prosperity.

Sagittarius(Dhanus):  There may be problems at your work place but you will be recognised for your work. For some, successful marriage arrangements will be made. There will be a profit in relation to things connected with the overseas. Some may have a difference of opinion with their parents. There will be a good relationship with your life partner. Offering prayers to Lord Anchinaya on Thursdays will bring prosperity.

Capricon(Magaram) :  This is a period where you will be able to get things done smoothly. You will be able to obtain assets such as properties and vehicles. There will be good relation with your children. There will be a good relationship with your maternal side relatives. Lighting lamps (nei vilaku) every Saturday at your nearby Vishnu temple will help with your problems.

Aquarius(Kumbham):  The disturbing happenings of the past few days will change. Attention towards your children is needed. A new beginning with a long separated friend will take place. You relations, in foreign countries, will begin preparations to return to their home country.  The difference of opinion with your siblings will resolve.

Pisces(Meenam): This is a period for you to fulfil the requirements of your family. Your speeches will be recognised in the society. This is a time for your talent to shine. A long time property dispute will be resolved thanks to your verbal skills. The difference of opinion with you your spouse will resolve itself. There may be problems at your work place. Offering prayers to the deity of your choice on Thursdays will bring good tidings.


Source: http://kuppuastro.blogspot.com/2011/07/rasi-balan-in-english-from-july-16-to.html