நன்றி!!

தொடர்ந்து வந்து கட்டுரைகளைப் படித்து பின்னூட்டமிடும்- பின்னூட்டமிடாத அனைவருக்கும் நன்றி.

கடமை

நமது வலைப்பூவுக்கு எழுத விரும்புவோர் தங்கள் கட்டுரைகளை "sagamanithan@gmail.com" எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். வரவேற்கிறோம்.. தரம் பார்த்து நிச்சயம் பிரசுரிக்கப்படும்                        நமது வலைப்பூவுக்கு எழுத விரும்புவோர் தங்கள் கட்டுரைகளை "sagamanithan@gmail.com" எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். வரவேற்கிறோம்.. தரம் பார்த்து நிச்சயம் பிரசுரிக்கப்படும்                        நமது வலைப்பூவுக்கு எழுத விரும்புவோர் தங்கள் கட்டுரைகளை "sagamanithan@gmail.com" எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். வரவேற்கிறோம்.. தரம் பார்த்து நிச்சயம் பிரசுரிக்கப்படும்                        நமது வலைப்பூவுக்கு எழுத விரும்புவோர் தங்கள் கட்டுரைகளை "sagamanithan@gmail.com" எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். வரவேற்கிறோம்.. தரம் பார்த்து நிச்சயம் பிரசுரிக்கப்படும்     

Sunday, July 22, 2012

தட்ஸ்தமிழின் லட்சணம்

இது இப்போதைய செய்தி:

எனக்கு சந்தேகம் என்னவென்றால், தட்ஸ்தமிழுக்கு எடிட்டர் என்று எவரும் இருக்கிறாரா?

இந்திய ஜனநாயக கட்சிக்கு ஒரு எம் எல் ஏ வைக் கொடுத்த தட்ஸ்தமிழ். இந்திய குடியரசுக் கட்சியின் எம் எல் ஏவைக் காணாமல் செய்த தட்ஸ்தமிழ்.


பண்ணுவது Copy Paste வேலை, அதைக் கூட ஒழுங்காக செய்வதிலையா?


No comments: